STATUTEN

 

      " S T A T U T E N "  

      I N H O U D S T A F E L  TITEL I  -   BENAMING  -  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  -  DOEL    -klik hier-
Artikel 1 -      Benaming
Artikel 2 -      Maatschappelijke zetel
Artikel 3 -      Duur
Artikel 4 -      Doel

 
 
TITEL II   -    LEDEN    -klik hier-

Artikel 5 -      Leden
Artikel 6 -     Stichtende leden
Artikel 7 -     Effectieve leden
Artikel 8 -     Toetredende leden
Artikel 9 -     Ontslag - Uitsluiting
Artikel 10 -   Bijdrage - Recht op het sociaal actief


 
TITEL III   -    ALGEMENE VERGADERING   -klik hier-

Artikel 11 -    Bevoegdheden
Artikel 12 -    Uitnodigingen
Artikel 13 -    Dagorde
Artikel 14 -    Kandidaturen voor Bestuurfuncties
Artikel 15 -    Verkiezing van de Raad van Bestuur
Artikel 16 -    Stemrecht
Artikel 17 -    Bijzondere Algemene Vergadering
Artikel 18 -    Wijzigingen Statuten
Artikel 19 -    Beslissingen Algemene Vergaderingen

 
TITEL IV  - RAAD  VAN  BESTUUR    -klik hier-


Artikel 20 -     Samenstelling
Artikel 21 -    Duur mandaat Bestuurder
Artikel 22 -     Samenstelling van het Bestuur
Artikel 23 -     Stemming
Artikel 24 -     Werking Raad van Bestuur
Artikel 25 -     Werking van het Bureau
Artikel 26 -     Delegatie Dagelijks Beheer
Artikel 27 -     Notulen van de Raad van Bestuur
Artikel 28 -     Vertegenwoordiging van de Vereniging
Artikel 29 -     Verplichting en verantwoordelijkheid
Artikel 30 -     Afwezigheid Bestuurder
Artikel 31 -     Tuchtcommissie
 
TITEL V  -  REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE    -klik hier--
 
Artikel 32 -     Reglement Inwendige Orde - Procedure regels
 
TITEL VI  - INKOMSTEN    -klik hier--

Artikel 33 -      Inkomsten
 
TITEL VII - DIVERSE BEPALINGEN   -klik hier--

Artikel 34 -      Boekjaar
 
TITEL VIII - ONTBINDING  - VEREFFENING    -klik hier--

Artikel 35 -      Voorwaarden tot ontbinding
Artikel 36 -      Gelijkvormigheid